GLAVNA PROGRAMSKA IZHODIŠČA

10 KLJUČNIH PROGRAMSKIH TOČK

1.MARIBOR JE MESTO VSEH LJUDI.

Na podlagi vasih pričakovanj smo naredili program za vsako mestno četrt in vsako krajevno skupnost Mestne občine Maribor.

2.KOMUNALA, OKOLJE IN PROMET.

  • Ureditev in preplastitev cest v vseh mestnih četrteh in krajevnih skupnostih.
  • Ukinitev plačevanja parkirnine pod Pohorjem.
  • Ureditev parkov, ozelenitev mesta in postavitev klopi. Ureditev podvoza Tezno.
  • Uvedba »park & drive« sistema.

3. IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA.

Nedopustno je, da je v mariborski občini 847 gospodinjstev oziroma 1.638 ljudi, ki nimajo zagotovljenega vodovodnega omrežja s pitno vodo. Zagotovili bomo oskrbo s pitno vodo vsem gospodinjstvom v občini. Izpeljava projekta Kozjak 1 in Kozjak 2.

4. TURIZEM.

Jurčka ne damo! Omogočili mu bomo nadaljnje tradicionalno delovanje. Vzpostavitev projekta Mariborska transverzala. Projekt preko katerega se spoznava mesto in okolico malo drugače; z odkrivanjem naravnih lepot in kulturne dediščine 13ih točk: Malečniška gorca, Meljski hrib, Stolni vrh, Piramida, Kalvarija, Bresterniški vrh, Urban, Žavcarjev vrh, Pekrska gorca, Mariborsko Pohorje— Bellevue, Mariborska koča, Poštela in Trikotna jasa, Meranovo. Vsak prvi petek v mesecu brezplačni koncerti za mlade na Trgu Leona Štuklja.

Poskrbeti, da Maribor s svojo turistično ponudbo zadrži turiste vsaj pet dni (kulinarika, naravne lepote, raznoliki dogodki, muzeji…).

5. ŠPORT.

  • Mariborski otok. Ureditev edinega še delujočega odprtega kopališča v občini.  Ureditev dotrajane nogometne infrastrukture (Tezno, Pobrežje,…)
  • Zagotovitev brezplačne uporabe športnih površin za organizirane vadbe starejših.
  • Ureditev upravljanja javne športne infrastrukture pod okriljem javnega zavoda, ki bo transparentno in odgovorno skrbel za infrastrukturo in programsko ponudbo.
  • Takojšnja ukinitev ”trženja” šolskih telovadnic mariborskih osnovnih šol mariborskim športnim klubom.

6. MARIBOR BOMO PONOVNO POSTAVILI NA ZEMLJEVID MEDNARODNIH SEJEMSKIH MEST.

Vinski sejem nazaj v Maribor! Na Trgu Leona Štuklja bomo organizirali tridnevni vinski sejem, kjer se bodo lahko brezplačno predstavili pridelovalci vin.

7. MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE IN POMOČ.

Preko vključevanja vrtcev, šol in študentov si bomo prizadevali povezovati mlade s starejšo populacijo. Poskrbeli bomo za aktivnejše vključevanje starejših v brezplačne programe društev. Nadaljevali bomo s socialnim projektom »Darujmo s srcem«.

8. REORGANIZACIJA OBČINSKEGA HOLDINGA.

  • Holding zaenkrat občankam in občanom ni prinesel boljših storitev.
  • Športni objekti naj se izvzamejo iz holdinga in ponovno delujejo kot samostojni javni zavod.  Ponovna vzpostavitev mestne blagajne.

9. SPODBUJANJE RAZVOJA PODEŽELJA.

V sklopu projekta »Dan mariborskih kmetij« se bodo lahko kmetovalci enkrat mesečno predstavili s svojimi izdelki. Spodbujanje samooskrbe in oživitev urbanih vrtov.

10. ODGOVORNOST DO OKOLJA. OBVLADOVANJE ODPADKOV. TRAJ NOSTNI RAZVOJ.

Kar je za nekoga odpadek, je za drugega priložnost. Redno bomo osveščali o ločenem zbiranju odpadkov.